Euskal Lankidetza ez da iristen

Errekorra diru-bilketan, eta zertarako?

Albiste onekin hasi dugu 2018a. Komunikabide guztietako titularretan azaldu denez, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru-ogasunek 14.473 milioi euro bildu dituzte 2017an, aurreikusi baino ia 1.000 milioi gehiago, eta Nafarroakoak 3.682 milioi, aurreko urtean baino % 13 gehiago. Orain arte inoiz bildutako zenbatekorik handienak dira, eta beraz, EAEko eta Nafarroako erakundeek ez dute inoiz hainbeste baliabide izan.

Lurraldez lurralde

Bizkaian bildu dute EAEko zenbateko osoaren erdia baino gehiago. Lurralde horretan, 2017ko ekitaldia 7.500 milioi euroko bilketarekin itxiko da, aurreko urtean baino % 11,7 gehiago (785 milioi euro gehiago) bildu ondoren.

Arabako Ogasunak izan du bilakaerarik onena aurreko urteko datuekin alderatuta. Diru-bilketak % 13 egin du gora urtetik urtera, eta 2.303 milioi eskuratu ditu. Azkenik, Gipuzkoan 4.607 milioi eurora iritsi da diru-bilketa, % 11,3ko gorakadaren ondoren.

Era berean, Nafarroan ere 2017ko ekitaldia nabarmen hobea izan da, diru-bilketa % 13,3 hazi eta 3.682 milioi eurokoa izan baita.

Zertarako?

Hala ere, 2018rako aurrekontuei erreparatuta, gure erakunde publiko nagusien artean bik bakarrik betetzen dute garapenerako lankidetzari dagokion ehunekoa, legez jasota dagoena: Gasteizko Udalak bere aurrekontuaren % 0,8 bideratuko du xede horretara eta Iruñekoak % 0,72.

Gainerako erakundeak ehuneko horietatik oso urrun daude. Nafarroako Gobernua da garapenerako lankidetzara gutxien bideratuko duena, % 0,27, hain zuzen. Eusko Jaurlaritzak, berriz, % 0,40 bideratuko du Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bitartez. Foru Aldundiei dagokienez, Arabakoak % 0,31 emango du, Bizkaikoak % 0,40 eta Gipuzkoakoak % 0,55. Bilboko Udalak % 0,47 bideratuko du, eta Donostiakoak beste horrenbeste.

Afrikaren Alde taldeak 2018aren hasiera aprobetxatu nahi du egoera ahulenean diren Sigue leyendo

Anuncios

La cooperación vasca no llega

Recaudación récord y para qué

Hemos empezado el 2018 con buenas noticias. Según los titulares de todos los medios Las tres haciendas forales vascas han recaudado 14.473 millones en 2017, casi 1.000 millones más de lo previsto y Navarra 3.682 millones un 13% más que el año anterior. Lo que ha supuesto alcanzar cifras hasta ahora nunca conseguidas y significa que  nunca las instituciones del País Vasco y Navarra tuvieron tantos recursos.

Por territorios

Más de la mitad de lo recaudado ha sido en Bizkaia. En este territorio el año 2017 se cerrará con una recaudación de 7.500 millones de euros, un 11,7% más que el año pasado, esto es, 785 millones de euros más.

Alava es la hacienda que mejor se ha comportado respecto al año anterior. Su recaudación ha repuntado un 13% respecto al año anterior, con 2.303 millones. Por último, en Guipúzcoa la recaudación ha alcanzado los 4.607 millones de euros, con una mejora del 11,3%.

Del mismo modo, también en Navarra el ejercicio se ha visto notablemente mejorado con una mejora del 13,3% en su recaudación, hasta los 3.682 millones de euros recaudados.

Para qué

Y sin embargo, repasando los presupuestos para 2018, solo dos de entre nuestras principales instituciones públicas cumplen con el porcentaje dedicado por Ley a cooperación al desarrollo, el Ayuntamiento de Gasteiz dedicando el 0.8% de su presupuesto y el de Iruña con un 0,72% del presupuesto.

Muy lejos de estos porcentajes quedan el resto de nuestras instituciones. El 0.27% del Gobierno de Navarra, lo convierte en la institución que menos dedica a cooperación al desarrollo. Por su parte, el Gobierno vasco, se queda con un 0.40% a través de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. En el caso de las Diputaciones estamos entre el 0.31 de Araba, pasando por el 0.40 de Bizkaia y hasta el 0.55 de Gipuzkoa. El ayuntamiento de Bilbao dedica el 0.47% lo mismo que el de Donostia.

Desde el Grupo Pro Africa queremos aprovechar este inicio de 2018, para reclamar que Sigue leyendo

Munduko HIESaren Eguna

MUNDUKO HIESAREN EGUNA. 1988. urteazgeroztik, urtero, abenduaren 1ean, HIESaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatzen da, GIB-HIESak suposatzen duenaren inguruan kontzientzia handiagoa sortzeko, pandemia honen aurrean nazioarteko elkartasuna erakusteko, aurrerapenen berri emateko eta gaixotasunaren aurka emandako aurrera pausoak hala nola prebentzio, tratamendu eta kaltetutakoen zaintzarako ematen ari diren aurrerapenak bultzatzeko. GIBak 78 milioi pertsona kutsatu ditu eta HIESak 39 milioi pertsona baino gehiago hil ditu mundu osoan zehar, historiako epidemia suntsitzaile handienetako bat delarik.

GIB-HIESA MUNDUAN. GIBa munduko osasun publikoarentzako arazo handienetarikoa da. OMEk honako datuak ematen ditu 2016rako:

-1.8 milioi infekzio berri izan ziren mundu osoan, horietatik bi heren Afrikako eskualdeetan erregistratu zirelarik.

-Gutxi gorabehera, mundu osoa kontuan harturik 36’7 milioi pertsona GIBarekin infektatuta zeuden (urtearen amaieran), horietatik 25’6 milioi Afrikako eskualdean.

-Mundu osoko milioi bat pertsona hil ziren birusarekin lotutako arrazoiengatik. Guzti horietatik Afrikan %80 baino gehiago kalkulatzen delarik. Sigue leyendo

Anuncios

DÍA MUNDIAL DEL VIH-SIDA

 

DÍA MUNDIAL. Desde 1988, el 1 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de Acción contra el SIDA, con objeto de generar una mayor conciencia de lo que supone el VIH-SIDA, mostrar solidaridad internacional ante la pandemia, dar a conocer los avances contra la enfermedad, e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención a los/as afectados/as. Se calcula que históricamente el VIH ha infectado a 78 millones de personas y que el SIDA ha matado a más de 39 millones en todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la Historia.

EL VIH-SIDA EN EL MUNDO. El VIH es uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. La OMS da los siguientes datos para 2016:

-Se produjeron 1’8 millones de nuevas infecciones a nivel mundial, de las que casi 2/3 se registraron en la Región de África.

-Aproximadamente 36’7 millones de personas estaban infectadas por el VIH en el mundo (a finales de año), 25’6 millones de ellas en la Región de África.

-Un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus. Se estima que en África más del 80%.

Sigue leyendo

Anuncios

A-25. Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna. Afrika.

1981 urtean Bogotán (Kolonbia) Latinoamerika eta Karibeko Lehenengo Topaketa Feminista antolatu zen. Bertan hartu zen erabakietako bat, egun horretatik Aurrera azaroaren 25-a “Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna” izango zen. 1993-an Nazio Bilera Orokorrak Emakumeenganako indarkeriaren aurkako adierazpena onartu zuen. Bertan emakumeen aurkako indarkeria definitu zuen, “ generoan oinarri duen biolentzia, zeinek ondorio moduan, kalte fisikoa, sexual edo psikologikoa duen, barne hartzen ditu, mehatxuak kohertzioa eta askatasun debekua, bai esparru pribatuan eta baita publikoan ere”. Nazio Baturen Bilera orokorrak 1999-ko abenduaren 17-ko 54/134 ebazpenean, urte hartatik Aurrera azaroaren 25-a ofizialki Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko eguna izango zela erabaki zen.

Gaurkoan, emakume eta neskatoenganako indarkeria, giza-eskubideen urraketa nagusienetakoa, iraunkorrenetarikoa eta suntsikorrenetarikoa da.

Antonio Guterres Idazkari Nagusiak  Garapen Jasangarriaren 5. Helburuaren arabera, zeinek emakumearen berdintasunari egiten dion erreferentzia, 2030-eko Aurrerabideen Agendaren esparruan berri eman zuen, generoen arteko berdintasun ezak irauten duela eta aurre egiteko esfortzuak ezinbestekoak direla, horrela patriarkatuarekin akatu ahal izateko eta baita honek dakartzan arau sozialekin. Aurretik aipatutako informeak, 87 herrialde ezberdinetan batutako informazioari egiten dio erreferentzia, 2005 eta 2016 urteen artean. Bertan, 15 eta 49 urte bitarteko emakumeen %19-ak azken 12 hilabeteetan indarkeria fisikoa, sexuala edo biak jasan zituela erantzun zuen. 2012-an emakumeen nahitako hilketen artean, ia erdia, haien bikotekideak edo familiako gizonezko kideren batek hil zituen. Gizonen artean %6-a bakarrik izan zen.Emakumearen ahalduntzeko eta genero berdintasuna lortzeko konpromezu formala  hartu du afrikar kontinenteak. Ia herrialde guztiek “Emakumeen Aurkako Indarkeria Guztiak Akatzeko Konbentzioa” berretsi dute eta erdiak baino gehiagok “Afrikar Batasuneko Emakumeen Eskubideen Protokoloa” ere berretsi dute. Esan beharrekoa da Afrikar Batasunak 201-2020 urteen bitarteko aldia “ Afrikar Emakumearen Hamarkada” bezala definitu zuela.

Berehala hitz egingo dugu zenbait arazoei buruz, oraindik asko dago egiteko eta, afrikar emakumearen aurkako indarkeriari dagokionez.

Sigue leyendo

Anuncios

25N- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ÁFRICA.

 

En 1981 se realizó en Bogotá (Colombia), el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe. Y una de las decisiones de dicho encuentro fue la de que a partir de ese mismo momento el día 25 de noviembre, fuera el Día Internacional de “No Violencia contra las Mujeres”. Años más tarde, en 1993, la Asamblea General de las Naciones aprobaría la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella acabó definiendo la violencia hacia la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas, la coerción y la prohibición arbitraria de libertad, suceda este hecho en la vida pública o en la privada”. Siguiendo en esta línea la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54/134 de 17 de diciembre de 1999, resolvió que a partir del año siguiente, el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.

 

La desigualdad entre los géneros persiste y acabar con ella requiere esfuerzos enérgicos para combatir la discriminación profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan, como señaló el Secretario General, António Guterres, al informar acerca de la situación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, referido a la igualdad de la mujer, en el marco del informe sobre los Progresos de la Agenda 2030. Según datos del citado informe, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto. En 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones.

Sigue leyendo

Anuncios

El medio ambiente, víctima olvidada de los conflictos olvidados de África.

África sigue siendo el continente que registra el mayor número de conflictos armados activos en el mundo. Según datos del Informe Alerta 2017 de Escola de Cultura de Pau, durante 2016, de los treinta y tres conflictos armados registrados en el mundo trece se concentraron en África. Además, siete de estos conflictos, concretamente los ubicados en Libia, región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Sudán (Kordofán y Nilo Azul), Sudán del Sur y Egipto (Sinaí) han sido considerados en éste informe como conflictos de elevada intensidad.

La mayoría de estos conflictos armados tienen una dimensión internacional o influencia regional vinculada a factores como los flujos de personas refugiadas, el comercio de armas, la participación de combatientes extranjeros, el apoyo logístico o militar proporcionado por otros Estados a algunos de los bandos en pugna o a los intereses políticos o económicos de países vecinos al conflicto armado, por ejemplo, en lo referente a la explotación legal e ilegal de recursos.

La naturaleza multidimensional de estos conflictos armados continúa siendo una constante, pero queremos destacar aquellas causas relacionadas con el control de los recursos. Tal y como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al menos el 40% de los conflictos internos registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por su «gran valor monetario», como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, como por su escasez, como la tierra fértil y el agua. El riesgo de recaída de este tipo de conflicto por los recursos naturales se duplica con respeto a otros casos.

En el caso de los recursos más valorados por el mercado, el continente africano es el más rico, convirtiéndose sin embargo en una “maldición” que genera múltiples conflictos relacionados con el control, explotación y expolio de dichos recursos.  De hecho, a día de hoy, en África Central y Oriental, el tráfico ilícito de minerales, fauna y flora, madera, carbón y estupefacientes financia actividades ilícitas y sustenta a grupos armados y redes delictivas. En Somalia, por ejemplo, se estima que el comercio ilícito de carbón genera ingresos anuales de hasta 384 millones de dólares que van a parar a los insurgentes y los grupos terroristas.

Sigue leyendo

Anuncios