Acerca de grupoproafrica

El “Grupo pro África” nace el 4 de octubre de 2005 en un encuentro convocado por el Foro Rural Mundial-World Rural Forum en la Granja Modelo de Arkaute (Álava). Se reunieron ocho ONGD, que trabajan en África, para compartir experiencias e impresiones sobre su cooperación al desarrollo en el continente africano. En abril del año 2018 somos 18 las ONGD las que formamos parte del Grupo.

#A25 Neska eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna

“Borroka hitza gazteleraz, lucha, izen femeninoa da eta pluralean jokatzen den aditza da”

Afrikako emakumeen borrokari izena jartzea praxis feministaren parte da.

Saharaz Hegoaldeko Afrikan kontrol soziala eta emakume eta nesken aurkako indarkeria mekanismoak gaiztotu egin dira azkenaldian, mugimendu feministak eta ekintzaile Afrikarrak inoiz baino aktiboago egon arren.

Egiturazkoak, sozialak eta globalak diren desorekak dira Saharaz Hegoaldeko Afrikarren pobrezia suertatzen dutenak eta egoera horren jarraikortasuna sustatzen dutenak, gizonen emakumeenganako botere erlazioak erreproduzituz. Hala ere, duela hamarkadak ari dira garapenerako agenteak borrokan, mugimendu feministen eta emakumeen Giza Eskubideen borrokan diharduten beste zenbait Afrikar sinpatizanteen eskutik.

Datorren 2018ko abenduak 10ean Giza Eskubideen Adierazpenaren 70. urteaurrena beteko da; horri gehitu behar diogu mende baten laurdena baino gehiago duela jada Emakumeen Kontrako Edozein Diskriminazio Formaren Ezabapenaren Inguruko Hitzarmenak (CEDAW-k, 1979ko abendua), eta ia bi hamarkada Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relative aux Droits de l’Homme et des Peuples relative aux droits de la Femme en Afrique (CADHP/DFA,1999 uztaila) atera zenetik. Hala ere, kalkulatu ezin den emakume, nerabe eta neska afrikar kopuru handi batek mota guztietako diskriminazio eta indarkeriak pairatzen dituzte eta horregatik da horren garrantzitsua gaiaren inguruan hausnartzea.

Aldagai sozial, ekonomiko, kultural, ideologiko, erligioso eta estrukturalak daude gatazkaren oinarrian. Emakumeen Mutilazio Genitala, Hezkontza behartuak, ohore krimenak dira egituraketa patriarkal eta kultural honen parte (baino ez bakarrak). Bizitza aske eta beteak bibitzea oztopatzen dute, alegia. Afrikako parte askotan, harresiak eta oztopo sekularrak daude emakumeen eta nesken eskubideak sustatzea ekiditen dutenak. Harresi eta oztopo hauek kontu handiz eta jakinduria handiz ezarriak izan dira mende eta urteetan zehar lehen azaldutako aldagaiei esker; hala nola, Estatuak, familiak, gizarteak, eskolak, eta erligioak bezalako instituzio garrantzitsu ezberdinek ongi definitu eta landutako kontrol sozialerako mekanismo eta sistemak dira.

Niger-eko 3tik 2 neska 18 urteak bete aurretik ezkonduko dira. Behin ezkondu direla, neska hauek ama izaten hasten dira, hori baita beraien itxaropen edo aukera bakarrenetarikoa. Nigerreko nerabe haurdunaldien tasa munduko bigarren altuena da (UNFPA-2018).

Eskualdeak, aldi berean, munduko haur heriotza tasarik altuena du. Haur bat 5 urte bete aurretik hiltzearen arriskua herrialde aberatsetan baino 15 aldiz altuagoa da (UNICEF, 2017) eta honek familiak seme-alaba gehiago eduki nahi izatea eramaten ditu; 2050erako kalkulatzen da Saharaz Hegoaldeko Afrikak munduko gizarteria gaztearen 37% edukiko duela. Haurdunaldi goiztiarrek ondorio negatiboak dakartzate maila sozioekonomikoan, formakuntzarako eta hezkuntzarako aukerak murrizten dituztelako, eta horrekin pobreziaren zirkulu biziosotik ateratzeko aukerak nabarmenki murrizten dira.

Hamarkada hau afrikako emakumeen (2010-2020) hamarkada da, ahots anitz ditugu entzunak eta erabat aitortuak, adibidez, Himamanda Ngozi Adjchie; edota horren ezagunak ez diren baino berdin berdin garrantzitsuak diren Amina Mama, Molara Ogundipe, Houria Bouteldia esaterako, Afrikako ideologa eta doktora batzuk izendatzearren.

Diskurtsoen gehiengoan puntu komun bat topatzen dugu ikerketen eta ikasketen zailtasun eta indikadore negatiboen zerrenda (emakume afrikarra – eskubideak) ; datu hauei ezin diegu bizkarra eman, nahiz eta etnozentrismo europeistara garamatzaten, gutxienez, hausnarketa baterantz bideratzen bait gaituzte.

Gizon eta emakume Afrikarrak dira aktore garrantzitsuenak euren gatazkei konponbidea emateari begira, eta gainontzeko gizarte guztiek bezalaxe patroi eta eredu patriarkalak eraldatzeko era topatuko dute. Emakume afrikarrak feministak izan dira beti, baino batez ere biziraupen estrategien sortzaile izan dira eta dira, Remei Sipi Mayo idazle eta ekintzaile Afrikarrak dioen modura.

Lidergotza honetan Afrikak ez du Europaren beharrik. Ez behintzat askotan kontinentera hurbiltzeko aplikatzen diren arduragabekeri begiradak. Europa, España eta baita Euskal Herriak ere, Afrikarrei ahotsa emateari ekin beharko liokete, ordezkaritza espazio errealak sustatuz, ikusgarritasun politikoa bermatuz, komunikbideak edo erabakitzeko aukera duten antolakunde sozialetan tartea eskeiniz, hau da, botere espazioak partekatuz gure testuinguru berberan bizi diren Afrikar jatorria duten pertsonekin.

Artikulu hau lagun on bati dedikatua dago, zeina gaur egun gure artean ez dagoen arren, bere borrokak badarrai. Aminata Dramare Traoré: Malín jaio zen 1942an. Kultur Zinegotzia izan zen 1997tik 2000ra. Forum pour l’autre Malíko koordinatzailea izan da eta 4 liburu idatzi ditu:  L’étau. L’Afrique dans un monde sans frontières (Actes Sud, 1999) Le Viol de l’Imaginaire (Fayard/Actes Sud, 2002) Lettre au Président des Français à propos de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique en général (Fayard, 2005) L’Afrique humiliée (Fayard, 2008).

Anuncios

#25N día internacional para la Eliminación de toda violencia contra las niñas y las mujeres

“Lucha es un sustantivo femenino y un verbo que se conjuga en plural”

Poner nombre a la acción de lucha de las mujeres africanas es parte de la praxis feminista.

Los mecanismos de control social y la violencia contra las mujeres y las niñas en África Subsahariana se han recrudecido a pesar de que los movimientos  feministas y activistas africanos están más activos que nunca.

Los desequilibrios sociales/estructurales y globales que dan origen a la pobreza en África Subsahariana hacen que esta perdure y consagren la dominación del hombre sobre la mujer. A pesar de los importantes esfuerzos desplegados desde hace décadas por las y los actores de desarrollo y el combate encarnizado desde los movimientos feministas y otros simpatizantes africanos, que luchan por los DDHH de las mujeres.

Este 10 de Diciembre del 2018 se cumplirá el 70º Aniversario de la Declaración de los DDHH;  a ello sumamos más de un cuarto de siglo  de la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW, Diciembre 1979); y casi dos décadas de la adopción de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relative aux Droits de l’Homme et des Peuples relative aux droits de la Femme en Afrique (CADHP/DFA, Julio de 1999). Y sin embargo, un número incalculable de mujeres, adolescentes y niñas africanas siguen sufriendo todo tipo de discriminación y violencias; por ello, es necesario reflexionar sobre las causas.

Factores socio económicos, culturales, ideológicos, religiosos y estructurales, están en la base del problema. La mutilación genital femenina, matrimonios forzosos; los crímenes de honor son parte de estas estructuras patriarcales y culturales (que no las únicas) impiden vivir vidas libres y plenas. En muchas partes en África, barreras y obstáculos seculares a la promoción de los derechos de la mujer y de la niña persisten. Barreras y obstáculos cuidadosa y sabiamente mantenidos a lo largo de los siglos y de los años por los factores arriba mencionados; así como, los mecanismos y sistemas de control social bien definidos y elaborados por instituciones tan diferentes como importantes, como por ejemplo: el Estado, la familia, la sociedad, la escuela, y la religión.

Más de 2 de cada 3 niñas del Níger contraen matrimonio antes de cumplir 18 años. Una vez que contraen matrimonio, la expectativa general es que las niñas comiencen a tener descendencia. La tasa de fecundidad adolescente del Níger es la segunda más alta del mundo (UNFPA-2018).

La región continúa presentando las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo. El riesgo de que una niña  o un niño muera antes de cumplir 5 años es casi 15 veces superior al de los países de ingresos altos (UNICEF, 2017) y esto lleva a las familias a querer  tener más hijas e hijos; se calcula que en 2050 África Subsahariana tendrá el 37% de la población joven del mundo. Las maternidades tempranas tienen efectos negativos a nivel socioeconómico, puesto que  cortan las posibilidades de  formación y educación de esas niñas, y con ello limitan las posibilidades de salir de un círculo vicioso de pobreza.

Estamos en la Década de las Mujeres Africanas(2010-2020), tenemos innumerables voces que son escuchadas y altamente reconocidas, como la de Chimamanda Ngozi Adichie; y otras  menos conocidas pero igual de importantes como Amina Mama, Molara Ogundipe; Houria Bouteldja, por nombrar solo algunas de las  activistas, doctoras e ideólogas africanas.

En la gran mayoría de los discursos encontramos un punto en común ante la lista de dificultades e indicadores negativos (mujer africana- derechos) de investigaciones  y estudios; datos que no podemos pasar por alto, pero que nos llevan  desde el etnocentrismo  europeísta, como mínimo a una  reflexión.

Las personas africanas están siendo y serán protagonistas en la erradicación de sus problemas, y como todas las sociedades encontrarán la manera de modificar los patrones y modelos patriarcales que les oprimen. Las mujeres africanas han sido siempre feministas, pero sobre todo han sido y son grandes creadoras de estrategias de supervivencia, tal como nos dice la escritora y activista Africana Remei Sipi Mayo.

Y en este liderazgo África no necesita a Europa. No al menos con las miradas de displicencia con la que muchas veces se pretende un acercamiento al continente. Europa, España, Euskadi podrían empezar por darle voz, espacios de representaciones reales, visibilidad en la política, en los medios de comunicación o en las organizaciones  sociales  con posibilidades de  decisión. Sí, podríamos empezar por ceder espacios  de poder y compartirlos con las y los africanas y africanos que viven en nuestro entorno.

Artículo dedicado a  una amiga que ya no está pero que su lucha queda y persiste.  Aminata Dramare Traoré: Nació en Malí el año 1942 fue Ministra de Cultura desde el 1997 al 2000.  Ha sido coordinadora el Forum pour l’autre Malí y ha escrito cuatro libros:   L’étau. L’Afrique dans un monde sans frontières (Actes Sud, 1999) Le Viol de l’Imaginaire (Fayard/Actes Sud, 2002) Lettre au Président des Français à propos de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique en général (Fayard, 2005) L’Afrique humiliée (Fayard, 2008)

Wakanda amestua

Azaroaren 20a Afrikako Industrializazioaren Eguna da, eta nazioarteko komunitateak kontinente horretako industrializazioa sustatzeko konpromisoa hartzea du xede. Afrika mundu osoan arlo horretan gutxien garatuta dagoen eremua da, eta oso ekarpen txikia egiten die munduko industria-sareari eta esportazioei. NBEren Batzar Nagusiak Afrikako Industria Garapenaren Hirugarren Hamarkada izendatu zuen 2016-2025 aldia. Afrikako BPGaren batez besteko igoera % 5,7ra iritsi zen 2000-2010eko hamarkadan, eta, beraz, beste kontinenteetakoa baino handiagoa izan zen aldi horretan. Gure hegoaldeko kontinentea 2008ko krisiaren ondoren hobekien suspertu den eskualdeetako bat izan da.

Nazioarteko komunitateak Afrikaren inguruan agertzen dituen nahien (asmo onekoen zein bestelakoen) eta kontinente gazte batek ibilera zertxobait bizkortzen duenean (baliabideek eta tresnek erritmo horri jarraitzen ez badiote ere) erakusten duen ahalmenaren arteko kontraesana dirudiena, nolanahi ere, Afrikako industria-garapena iparraldeko betaurrekoekin ikusteko dugun joeraren adierazgarria da. Hori dela eta, Afrika High–Tech baten irudikapenik onena lortzeko, zientzia-fikziora jo dugu. XX. mendearen erdialdeko herri-kulturan eta orduko adierazgarririk garrantzitsuenetako batean (hots, bederatzigarren artean) murgiltzen bagara, Lee-k eta Kirby-k 1966. urtean egin ziguten oparia aurkituko dugu: gainerakoengan eraginik ez izateko helburuarekin ezkutatuta dagoen Afrikako lur-eremu aberats eta teknologikoki oso aurreratu baten amets gauzaezina. Wakandako erresuma Pantera Beltza izeneko heroi marveldarraren bizilekua da (kasualitatez, urte horretan bertan sortu zen Kalifornian izen bereko autodefentsa-mugimendua), eta vibranium mineralaren propietate ia miragarrietan oinarritzen du bere boterea maila guztietan. Mineral horren jatorria gizakia sortu zen garaian espaziotik iritsitako meteorito bat da.

Sigue leyendo

El sueño de Wakanda

El 20 de noviembre se celebra el Día de la Industrialización de África, hito que tiene por objeto obtener el compromiso de la comunidad internacional para promover la industrialización de dicho continente. Hoy es la región menos desarrollada del mundo en estos términos, siendo muy pequeña su aportación tanto al tejido industrial mundial como a las exportaciones. La Asamblea General de la ONU declaraba el periodo entre 2016 y 2025 como el del Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África. El continente africano tuvo un crecimiento medio del PIB del 5.7% en la década 2000-2010, superior al de otros continentes en ese periodo. Nuestra vecina del sur ha sido una de las regiones que mejor se ha recuperado de la crisis de 2008.

Lo que puede parecer una contradicción entre los anhelos de la comunidad internacional sobre África (bienintencionados o no) y la potencialidad de un contiene joven cuando aprieta levemente el paso y los medios y herramientas no le siguen el ritmo, es la representación de cómo seguimos mirando el desarrollo industrial del continente desde las gafas del norte. Es por ello por lo que la mejor representación que hemos podido tener de una África High – Tech la hemos llevado a la ciencia ficción: Si buceamos en la cultura popular de mediados del siglo XX y en una de sus máximas representaciones como es el noveno arte, Lee y Kirby nos regalaron en 1966 ese sueño irrealizable en forma de un trozo de tierra africana, rica y tecnológicamente sobreavanzada, escondida del resto por propio deseo de no injerir sobre los demás. El reino de Wakanda, y hogar del héroe marveliano Pantera Negra (casualidad que en el mismo año nació el movimiento de autodefensa en California conocido con el mismo nombre), basa su poder a todos los niveles en las propiedades casi milagrosas del vibranium, mineral proveniente de un meteorito y que su llegada del espacio se remonta a los orígenes del ser humano.

¿Dónde radica la belleza de ese producto de la imaginación construido para el formato del comic y años después en taquillazo cinematográfico? En la crítica a un colonialismo que no pudo robar un mineral imaginario, en una sociedad tan paritaria e inclusiva que es el ejemplo soñado de un occidente incapaz de construir más allá de códigos visuales y estéticos con el que se prejuzga y estereotipa a la no-ficticia África.

Nadie puede negar la mayor de que el “modelo Wakanda” sería el soñado para las construcciones sociales y comunitarias africanas (y propias del norte, faltaría más tal como estamos). Pero ¿ese es el escenario que imaginamos al pensar en el continente africano? Honestamente no. Menores famélicos, aldeas perdidas en las distancias y las noches de tradiciones animistas primitivas, lo exótico de lo primigenio, lo prístino de la pureza de lo no contaminado. Hay hasta quienes aún lo viven tan intensamente como si tuvieran una plantación de café en Kenia y deciden hacer una visita con un salacot digno de finales del siglo XIX a un país que es el principal vivero de Start-Ups tecnológicas del continente. Culpa de las ONGs, medios de comunicación y filmografía imprecisa… cómo no.

Sigue leyendo

Una decada por el empoderamiento de la mujer rural

Día Internacional de las Mujeres Rurales 2018

Judith Mukandori se levanta cada día a las 6 de la mañana, media hora antes que el resto de su familia. Nació hace 48 años en el mismo pueblo ruandés en el que vive actualmente: Kigese. Parte de sus horas de trabajo las invierte en la cooperativa Ituze, de la que forma parte, para elaborar prendas y productos con la máquina de coser que más tarde serán vendidos a través de la propia cooperativa. Sin embargo, no solo se dedica a la costura, también es agricultora. El 43 por ciento de la mano de obra agrícola del mundo está compuesta por mujeres como Judith.

«La función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural» se reconocen en la resolución 62/136 de la Asamblea General que hace 10 años, el 15 de octubre de 2008, estableció el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial.

Sin embargo, son las campesinas las que sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza. Y a pesar de ser igual de productivas y buenas gestoras que los campesinos, “no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas   mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento”, tal y como señalan desde ONU Mujeres.

Con el objetivo de comprender mejor la vida de las mujeres que viven en zonas rurales en Ruanda, y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que este año se ha centrado en el tema “Infraestructura, servicios y protección social sostenibles para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales”, hemos acompañado a Judith Mukandori durante un día entero. Este día pretende otorgar al empoderamiento de las mujeres rurales una importancia crucial para hacer realidad la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares, dado que su labor en muchos de los casos es invisible y no remunerada.

“Me dedico a la agricultura y a la costura, hace años terminé mis estudios primarios y de aprendizaje de artesanía”

Sigue leyendo

Hamarkada bat emakume landatarren ahalduntzearen alde

Emakume Landatarren Nazioarteko Eguna 2018

Judith Mukandori goizeko 6etan esnatzen da egunero, bere familia baino ordu erdi lehenago. Duela 48 urte jaio zen gaur egun bizi den Ruandako herrian: Kigese. Bere lan ordu batzuk Ituze Kooperatiban igarotzen ditu. Bertako bazkidea da, eta arropak eta produktuak ekoizten ditu josteko makinarekin, geroago salduarren. Hala ere, joskintza ez da bere betebehar bakarra, nekazaritzan aritzen da eta. Munduko nekazari langileen %43a Judith bezalako emakumeez osatuta dago.

“Emakume nekazarien zereginak eta ekarpenak, baita emakume indigenarenak ere, nekazaritzaren garapenaren sustapenean, elikaduraren segurtasunean eta pobreziaren desagerpenean”, Nazio Batuen Erakundearen 62/136 ebazpenean onartu ziren duela 10 urte, 2008ko urriaren 15ean hain zuzen ere, Emakume Landatarren lehen Nazioarteko Eguna ospatu zen. Emakume landatarrak munduko biztanleriaren herena baino gehiago dira.

Hala ere, emakume nekazariak dira pobreziaren alderdi gehienak jasaten dutenak. Gizonak bezain emankorrak eta kudeatzaile onak izan arren, ONU Mujeresen diotenaren arabera, “lurrak, kredituak, nekazaritzarako materialak edo ekoiztutako produktuak ezin dituzte lortu. Zerbitzu publikoak erabilzeko zailtasunak dituzte, hala nola ikasketak, osasun zentroak edo edateko ura moduko azpiegiturak”.

Sigue leyendo

Hondamendiak Murrizteko Nazioarteko Eguna

Ibrahimek hamabi urte ditu eta Maliko herrixka batean bizi da. Aitari laguntzen dio artzaintzan, hogei ahuntzez osaturiko artaldea baitute familian. Duela urtebete utzi zuen eskola, azken lehortearen ondoren. Lehorteak etxe guztietako aletegiak agortu eta animalia askoren heriotza eragin zuen. Ondorioz, beste horrenbeste animalia saldu behar izan zituzten, nola edo hala, artoa prezio neurrigabeetan erosteko, arreba desnutrizio akutuaren eraginez hil ez zedin eta, bide batez, familia osoak jan zezan.

Egoera hori oso ohikoa da Afrikako herrialde askotan, eta planeta osoan ondorio dramatikoak eragiten dituzten beste asko gehi dakizkioke. Gainera, horrelako egoerak izugarri ugaritu dira azken urteetan, eta larritasuna ere erruz areagotu da. Egoera horiek gatazken, krisi ekonomikoen, uholdeen, lurrikaren eta abarren ondorio izaten dira eta pertsonarik zaurgarrienei eragiten diete, baliabiderik ez duten ─ez ekonomikoak bakarrik─ biztanleei. Izan ere, guztiz baztertuta geratzen dira, berriz hasteko gaitasunik gabe, eta horrek are zaurgarriago bihurtzen ditu. Hondamendiek giza bizitza asko eramaten dituzte berekin, eta garapen-urteak ere bai, den-dena galtzen baitute segundo, minutu edo ordu gutxitan.

Arriskua honako hiru aldagai hauek osatzen dute: mehatxuak (geologikoa, hidrometeorologikoa, biologikoa, teknologikoa, ingurumenekoa), zaurgarritasunak (soziala, ekonomikoa, fisikoa eta ingurumenekoa) eta gaitasunak (aurrea hartzeko, xurgatzeko, egokitzeko eta eraldatzeko). Gizaki guztiok dugu hondamendirik ez jasateko eskubidea… Baina denok ez gara berdinak hondamendien aurrean! Zaurgarritasuna esposizio- eta sentsibilitate-adierazleen arabera neurtzen da: bi pertsona modu berean egon daitezke hondamendi baten eraginpean (Ibrahim eta bere amona, adibidez, lehorte beraren eraginpean egon dira beren herrixkan), baina denok ez ditugu hondamendiaren ondorio berak jasango (Ibrahimen amonak mugikortasun-arazoak edo gaixotasunak izan ditzake eta, beraz, ezin izango dio Ibrahimek bezala aurre egin elikagairik eta urik ezari). Sentsibilitate desberdina dute.

Egia da ezin ditugula saihestu jatorri naturala edo gizatiarra duten hondamendiak, baina aurre egiteko prest egon gaitezke, gure bizitzetan sor ditzaketen ondorioak txikiagotzeko eta berriz hasteko indarra izateko. Horrela, gizakiok ez gara horren zaurgarriak izango eta hondamendien inpaktua murriztu egingo da. Erresilienteagoak izatea lortuko dugu.

Sigue leyendo